آلبوم موسیقی کلاسیک چهار فصل، بهترین اثر ویوالدی Vivaldi