آلبوم گیتار نرم (Soft Guitar) شاهکاری از فرانسیس گویا و کلود سیاری