کلود سیاری

کلود سیاری Claude Ciari

گیتاریست، آهنگساز
2 آلبوم