کلود سیاری

کلود سیاری Claude Ciari

گیتاریست, آهنگساز
2 آلبوم