موسیقی بی کلام ترنس Trance

موسیقی بی کلام ترنس (Trance music) یکی از سبک های موسیقی الکترونیک است که درواقع متشکل از دو سبک اصلی موسیقی تکنو (Techno music) و موسیقی رقص (Dance music) می باشد. به همین سبب، نام Trance را برای این سبک برگزیده اند. البته به جز این دلیل، ترنس به معنی خلسه است و یکی از مهمترین ویژگی های این سبک نیز همین است.

پایه و اساس آهنگ های ترنس سینت سایزر و افکت ها و صداهای الکترونیکی است. ضربآهنگ های این نوع موسیقی ها از انواع مشابه بیشتر بوده و در اغلب موارد ریتم های آن سریع و ممتد ساخته می شوند. همچنین از جمله عناصر دوست داشتنی این سبک، تکمیل شدن مقطعی آهنگ ها با اضافه شدن ضربآهنگ های جدید و به اوج رسیدن آن ها در قسمت های پایانی آهنگ است.