هنرمندان مختلف Various Artists

هنرمندان مختلف

آهنگ ها و آلبوم هایی که در آن چند هنرمند به صورت اشتراکی حضور دارند را Various Artists یا VA می گویند.

لیست آثار هنرمندان مختلف