جورجو مورودر Giorgio Moroder

  • نوازنده سینث سایزر، نوازنده گیتار الکتریک، خواننده، ترانه سرا، تهیه کننده موسیقی
  • 1 آلبوم
  • لیست آثار و دانلود
جورجو مورودر