جری گلدسمیت

جری گلدسمیت Jerry Goldsmith

نوازنده سینث سایزر, آهنگساز, رهبر ارکست
1 آلبوم