جری گلدسمیت

جری گلدسمیت Jerry Goldsmith

نوازنده سینث سایزر، آهنگساز، رهبر ارکست
1 آلبوم