لودویکو اناودی

لودویکو اناودی Ludovico Einaudi

نوازنده سازهای صفحه‌کلیددار, پیانیست, گیتاریست, آهنگساز
1 آلبوم