لودویکو اناودی

لودویکو اناودی Ludovico Einaudi

نوازنده سازهای صفحه‌کلیددار، پیانیست، گیتاریست، آهنگساز
1 آلبوم