موسیقی بی کلام مدیتیشن Meditation

موسیقی بی کلام مدیتیشن (Meditation music) عنوانی از آهنگ های روح نواز در سبک موسیقی آرامش بخش (Relax music) است. اگرچه به ظاهر تفاوت چندانی در بین این سبک با موسیقی اصیل آرامش بخش و یا حتی موسیقی لایت (Easy Listening music) دیده نمی شود، اما سبک موسیقی مدیتیشن با تمرکز بر روی آماده سازی ذهن می باشد و مناسب برای تمرین های مدیتیشن است.

آهنگ های مدیتیشن بیشتر حال و هوای مذهبی و روحانی داشته و برای القای آرامش درونی و روحی مورد استفاده قرار می گیرد. این سبک موسیقی جهانی بوده و در تمام دنیا تقریباً مشابه و یکسان است اما برخی از کشورها و مذاهب تغییراتی بومی روی این سبک اعمال کرده و از سازها و نواهای انحصاری خودشان در آن استفاده کرده اند. به عنوان مثال برخی از کلیساهای کاتولیک عناوین جدیدی از این موسیقی را به صورت انحصاری تهیه کرده و استفاده از آن را جایگزینی برای دیگر انواع موسیقی های مدیتیشن کرده اند.