موسیقی بی کلام تریلر Trailer

موسیقی بی کلام تریلر (Trailer) به موسیقی های متنی گفته می شود که اغلب موارد در پیش نمایش های فیلم ها، سریال ها و … پخش می شوند. این موسیقی ها در اکثر موارد در لیست موسیقی های متن یک فیلم قرار نمی گیرند و خود به عنوان یک موسیقی مجزا تهیه می شوند.

نکته جالبی که در مورد موسیقی تریلرها وجود دارد این است که در خیلی از موارد به ویژه در فیلم ها و آثار جهانی و معتبر، به خاطر شدت حساسیت بالای تریلرها، از آهنگ های معروف دیگر استفاده می شود. به عنوان مثال موسیقی استفاده شده برای تریلر فیلم Cliffhanger موسیقی معروف Requiem اثر موتسرات (Mozart) بود. همچنین برای تریلر فیلم سینمایی جان سخت (Die Hard) از سمفونی شماره 9 بتهوون (Beethoven) استفاده شد.