موسیقی بی کلام فلامنکو Flamenco

موسیقی بی کلام فلامنکو (Flamenco) سبکی از موسیقی های تلفیقی و آوازهای سنتی است که از کشور اسپانیا سرچشمه گرفته است. ساز گیتار بخشی جدانشدنی از سبک موسیقی فلامنکو است و درواقع هویت اصلی این سبک صدای ساز گیتار است.

موسیقی بی کلام فلامنکو یا Flamenco در معنای لغوی به معنی آتش و شلعه است و از جایی که این سبک موسیقی با رقص های معروف آن گره خورده است، این نام را برای آن انتخاب کرده اند. موسیقی فلامنکو به گفته مردم قدیمی اسپانیا و جنوب اروپا، نوعی فرهنگ خاص محسوب می شود و مضامین آن دعوت مردم به شادی و از بین بردن بدی ها است.