موسیقی بی کلام جاز Jazz

اواخر قرن نوزدهم، گروهی از سیاه پوستان آفریقایی/آمریکایی با ایجاد یک سبک منحصر به فرد در موسیقی، سبک موسیقی جاز (Jazz) – موسیقی بی کلام جاز، را درست کردند. کمی بعدتر، در اوایل قرن بیستم، اروپائی ها و آمریکایی های بومی نیز این موسیقی را گسترش داده و آن را به یک سبک موسیقی جهانی تبدیل کردند.

در ادامه چندین زیر مجموعه به موسیقی بی کلام جاز (جَز) اضافه شد که می توان سبک موسیقی سوئینگ و یا دیسکی لند را از جمله مهم‌ترین آنها دانست. ضرب های متداول و گاهاً با مکث های کم و زیاد، از جمله ویژگی های یک موسیقی جاز است.