موسیقی بی کلام کلاسیک معاصر Modern Classical

موسیقی بی کلام کلاسیک معاصر که در انگلیسی آن را با عناوینی همچون Modern Classical Music و همچنین Contemporary Classical Music می نامند، سبکی از موسیقی کلاسیک است که منحصراً به دوره معاصر موسیقی کلاسیک یعنی بازه دهه 70 الی 90 میلادی مرتبط می شود.

البته باید گفت که پیشینه اصلی این سبک به دهه 40 میلادی باز می گردد. موسیقی کلاسیک معاصر شامل موسیقی مدرن (دهه 40 میلادی) و پست‌مدرن یا پسامدرن (دهه 70 الی 90 میلادی) می شود.

گفته می شود که این سبک از موسیقی بعد از جنگ جهانی اول و به دنبال بازسازی سبک موسیقی کلاسیک رمانتیک با عنوان موسیقی نئورمانتیسم (Neoromanticisim Music) پدیدار شد.